Quảng trường Đỏ là quảng trường trung tâm, điểm tham quan nổi tiếng không thể bỏ qua khi tới thủ đô Moscow, Nga.

Đây không chỉ là trung tâm thành phố mà còn là trung tâm của nước Nga xinh đẹp. Xung quanh Quảng trường đỏ là Cửa hàng bách hoá Gum, nhà thờ thánh Saint Sasil (xây dựng vào thế kỷ 16 mà nay là một bảo tàng tráng lệ), bức tường điện Kremlin, tháp Spasskaya, Lăng Lê – nin, tháp Nikolskaya của điện Kremlin, bảo tàng Lịch sử  và cuối cùng là nhà thờ Kazan.

Quảng trường Đỏ.Cửa hàng bách hoá Gum, nhà thờ St.Basil, tháp Spasskaya.

Quảng trường Đỏ.Nhà thờ Saint Basil và bức tường Kremlin.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.  Tháp Nikolskaya, Lăng Lê – nin, Bảo tàng Lịch sử.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

Quảng trường Đỏ.

(nguồn:russianmap)